Algemene voorwaarden


De Algemene Voorwaarden van Wonderstore zijn van toepassing op elke aangeboden product in de webshop van Wonderstore en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wonderstore en jou. Door te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wonderstore. Wonderstore behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


Wonderstore en wonderstore.nl vallen in het handelsregister onder:

Wonders VOF

Ritsevoort 25 1811 DM Alkmaar

Bel +31 (0)72 5314037
Mail info@wonderstore.nl


BTW NL855039863B01

KvK 62982842

Iban NL14RABO0303003456

In de hieronder genoemde algemene voorwaarden wordt onder Wonderstore zowel Wonders VOF, Wonderstore als ook wonderstore.nl bedoelt


TOTSTANDKOMING VAN DEZE OVEREENKOMST

De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door koper een bestelling bij Wonderstore wordt geplaatst, en deze bestelling door Wonderstore is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd.PRIJZEN & KOSTEN

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 


VERZENDKOSTEN

Voor de verzending van de artikelen brengt Wonderstore de daarvoor noodzakelijke verzendkosten in rekening. De verzendkosten zullen aan je bestelling toegevoegd worden, tijdens de check-out en kan veranderen afhankelijk van naar welk land je bestelling wordt verzonden. De verzendkosten van je bestelling worden automatisch berekend afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling. 


BETALING

Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Je kunt betalen via iDEAL of een bankoverschrijving. Let wel op: Wij versturen je bestelling wanneer bij ons het bedrag binnen op de rekening is bijgeschreven. Wij kunnen bij een overboeking dus niet garanderen dat je de bestelling de volgende dag in hebt huis.

LEVERING
Wonderstore betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Alle bestellingen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling ter bezorging aangeboden binnen Nederland. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Wonderstore zal je hiervan op de hoogte stellen per e-mail en/of telefonisch. Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld. Wonderstore is niet aansprakelijk voor overschrijding van de op de website aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de bezorgingsdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Wonderstore. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.


BEZORGADRES & LEVERINGEN

Als je bij Wonderstore bestelt, kun je zelf kiezen of je de bestelling thuis laat bezorgen of op een ander afleveradres. Het is ook mogelijk om de bestelling in de winkel af te halen.HERROEPINGSRECHT

Wonderstore doet er alles aan om je een goed product te leveren. Ben je desondanks niet tevreden met (een deel van) je bestelling, dan kun je deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren via de post als ook in de winkel. Wanneer je een zending via een pakketdienst wilt retourneren dan dien je dit vooraf kenbaar te maken aan Wonderstore. Deze worden slechts geaccepteerd indien de retourinstructies van Wonderstore nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de producten onvolledig, beschadigd, gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Besluit je een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten derhalve, in zijn geheel, verschuldigd. Als de maat of kleur van het artikel dat je besteld hebt niet goed is, dan kun je dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten. Uiteraard is retourneren in de winkel kosteloos. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Wonderstore binnen 7 dagen het betaalde bedrag terug.AANSPRAKELIJKHEID

Alle producten uit het assortiment van Wonderstore zijn met de grootste zorg samengesteld. Wonderstore kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Wonderstore verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Wonderstore is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de gebruiks- en/of wasvoorschriften documentatie en/of labels van de artikelen. Alle informatie op de website van Wonderstore is zorgvuldig samengesteld. PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Wonderstore worden gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Wanneer je een account aanmaakt, worden deze gegevens gebruikt om je op de hoogte te stellen van aanbiedingen, acties en eventuele andere relevante informatie over Wonderstore.OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wonderstore in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Wonderstore gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.VRAGEN

Wonderstore streeft uiteraard naar tevreden klanten. Wanneer je niet tevreden bent met een product of dienst van Wonderstore verzoeken wij je natuurlijk vriendelijk om contact met ons op te nemen via info@wonderstore.nl of even te bellen met 072-5314037. De klacht wordt met grote zorgvuldigheid behandeld en er zal gestreefd worden naar een passende oplossing.GESCHILLEN

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Wonderstore zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Wonderstore noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Heb je vragen met betrekking tot de algemene voorwaarden van Wonderstore dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@wonderstore.nl of bel ons even tijdens de reguliere (winkel)openingstijden op 072-5314037